DIELNE NOVÝCH DIVOV

                                                                         in memoriam Rudolf Fila

  Výstava slovenského umenia, ktorú si môžete pozrieť v Galérii Millénium od 13. októbra do 15. novembra, tesne súvisí s vydaním súboru šiestich kníh-DVDčiek, ktoré obsahujú sedem filmov o ôsmich slovenských výtvarníkoch-básnikoch (alebo naopak) : Albert Marenčin (1922), Rudolf Fila (1932 – 2015), Otis Laubert (1946), Klára Omiliaková-Bočkayová (1948), Milan Bočkay (1946), Igor Minárik (1948), Eva Cisárova-Mináriková (1945) a Daniel Fischer (1950).

  Filmy realizovali so mnou dvaja francúzski dokumentaristi, Alain & Wasthie Comte, v roku 2012-2013, a vydal som ich vo svojom malom nakladateľstve (Edícia tvrdohlavého hlavonosiča) koncom roku 2013 (ak ich chcete získať – za tvrdé kapitalistické peniaze : 60 eur ! -, musíte sa poponáhľať; už ich veľa neostáva. Ak si však najprv chcete pozrieť, o čo ide, skúste si vyhľadať na webe: http://nouvelles-hybrides.fr/wordpress/?p=7861, kde nájdete obálky kníh s DVD po francúzsky i po slovensky, a potom – alebo pred tým – vimeo.com/108168370 , kde by ste mali vidieť hodinový súhrn všetkých filmov.

  Vo filmoch, kde každý umelec komentuje, čo sa vyskytuje v jeho ateliéri, sú zachytené niektoré diela, a oko kamery umožňuje niekedy vnímať aj to, čo ľudskému oku uniká. Samozrejme, že najlepšie je vidieť diela « naozaj » (to typické slovenské slovo veľmi potešilo básnika-výtvarníka Ladislava Nováka, z Třebíče, ktorý absolvoval vojenčinu na Slovensku – a bol mimochodom blízkym priateľom Rudolfa Filu, ktorý o ňom napísal krásne texty, i Alberta Marenčina). Takže vystavené diela by mali vzbudiť váš záujem o tých, ktorí ich koncipovali a zrealizovali, a opačne, filmy by mali vyprovokovať vaše divácke či zberateľské túžby.

  Prečo práve títo umelci ? Zo všetkých, ktorých som « objavil » počas dlhého pobytu v Československu (1976 – 1988 ; pôsobil som ako lektor francúzštiny v Bratislave, a napísal som doktorskú prácu o súčasnom umení v Československu), títo patria medzi najlepších, a to aj vo svetovom kontexte. Obzvlášť si vážim Rudolfa Filu : ako umelca, ale tiež ako filozofa a kritika umenia. Keď som skonštatoval, že začína strácať pamäť, povedal som si, že je najvyšší čas niečo spraviť, aby sa zachovala živá stopa jeho tak neuveriteľne živej prítomnosti. Alain & Wasthie boli ochotní to prísť nafilmovať, a keď už sme točili…

   Pýtate sa, či medzi autormi môjho súboru, ktorí majú veľmi osobité prejavy, existuje nejaké spojivo. Áno. Snažil som sa ho sformulovať na obálke, ktorá obsahuje súbor DVDčiek : « Čím viac chápeme mechanizmy sveta, tím menej sa nim nechavame očarovať. Pred novovekom Vedy, Techniky i Pokroku, zázračno bolo všade. Dnes je to len čosi vedľajšie, čo smieme obdivovať len v určitých chvíľach (detstvo, nedele) a len na určitých miestach (zoologické záhrady, múzea, kiná). Naša zvedavosť je rozdrobená do nespočetných priveľmi presných skúmaní a už nevieme mýslieť ani na jednotu ani na rôznorodosť Celku. Našťastie existujú výnimky : niektorí básnici–umelci, ktorí od dôb Romantizmu, znova objavujú Veľkú Zvedavosť a nachádzajú záhadné spôsoby pátrania po záhadnosti sveta. Takže : zavrite oči vo veľkom a vstúpte s nami do vysnených ateliérov, kde moderní alchymisti menia olovo súčasného sveta na zlato staronových divov ! »  

                                               etienne cornevin, 16. septembra 2015